Søg Sitemap - Oversigt over siderne Printvenlig side
Abonnement aftale omkring medlemskab Ændret 07.02.2020

Ved køb af en abonnement aftale – f.eks. medlemskaber  - godkender kunden, at Fredericia Sejlklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Fredericia Sejlklub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Fredericia Sejlklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. Kontingent for medlemsskab af sejlklubben opkræves i starten af april måned.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Fredericia Sejlklub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den periodevise abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Fredericia Sejlklub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Fredericia Sejlklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre på vores hjemmeside. Fredericia Sejlklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem www.fredericia-sejlklub.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Fredericia Sejlklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Fredericia Sejlklub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Fredericia Sejlklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Fredericia Sejklubs fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Fredericia Sejlklub
Sanddal Bakke 20
7000 Fredericia
CVR-nr: 73070015


Postadresse
Lupinvej 20
7000 Fredericia
E-mail: kasserer@fredericia-sejlklub.dk


Fredericia Sejlklub - Sandal Bakke 20, 7000 Fredericia Se kort CVR-nr: 73070015 Postadresse: Lupinvej 20, 7000 Fredericia Send mail til klubben